Týden vědy a techniky s katedrou ekologie a životního prostředí

5. listopad 2018 - 9. listopad 2018

Program pro veřejnost

Program pro veřejnost nachystali i ekologové z přírodovědecké fakulty. Zájemce nechají nahlédnout pod pokličku této vědní disciplíny a vysvětlí, jak se ekologie i ochrana přírody za posledních sto let vyvíjela. Zdůrazní některé aktuální problémy a pokusí se navrhnout jejich možná řešení. Studenti středních škol se mohou zúčastnit dopoledních programů nazvaných Život ve vodě, Tajemná herpetologie, GIS aneb Umíš si vytvořit mapu? či Chemická analýza přírodních vzorků. Připraveny jsou také besedy s Martinem Rulíkem, Milanem Veselým a Vlastimilem Kostkanem z přírodovědecké fakulty nebo Martinem Konvičkou z Entomologického ústavu AV ČR.

www.ekologie.upol.cz

Pořádá

Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12

Přílohy