Humanitarian Organisation's Development

5. listopad 2018 - 9. listopad 2018

Intenzívní vzdělávací kurz

Oddělení humanitárních studií Katedry křesťanské sociální práce CMTF přivítá ve dnech 4.–9. listopadu významného zahraničního hosta Simona Russella, který je koordinátorem Global Protection Cluster (GPC) úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se sídlem v Ženevě.

Simon Russell představí klíčové koncepce rozvoje humanitární organizace založené na dvou principech civilní ochrany v mimořádných situacích. Global Protection Cluster byl založen v roce 2005 jako součást procesu humanitární reformy. Jedná se o síť agentur OSN, nevládních organizací a mezinárodních organizací zabývajících se ochranou při konfliktních a katastrofických situacích. GPC koordinuje vývoj strategií, norem a operačních nástrojů vztahujících se k ochraně humanitárních akcí, včetně praktických pokynů pro vytváření a řízení koordinačních mechanismů ochrany.

Kurz bude probíhat od 10:00 do 16:00 hod.

Podrobnější informace získáte na e-mailové adrese ivanaljustina@upol.cz a v přiloženém letáku.

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF

Místo

Na Hradě 5, 4. patro, učebna 4.06

Přílohy