Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

12. říjen 2018, 09:00 – 17:00

III. odborná konference

III. odborná konference Zdravotní postižení v kontextu sociální práce je letos zaměřena na podporu inkluzivního života osob s postižením, rodinu, sociální práci a vzdělávání.

Přihlásit se můžete na goo.gl/forms/rcX96NQorJr9XpMl2

Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.

Záštitu nad konferencí převzal prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan CMTF UP.
Těšíme se na Váš zájem, Vaše zkušenosti, náměty a příklady dobré praxe!

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Katedra křesťanské sociální práce | Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22

Přílohy