Zahájení výstavy Létající lékaři

26. září 2018, 13:30 – 14:30

Výstava fotografií lékařů i pacientů humanitárního programu MEDEVAC

Výstava více než 30 fotografií Jiřího Pasze, které zachycují pomáhající lékaře i jejich pacienty utíkající před válkou nebo obyvatele rozvojových zemí, zobrazuje profesionální práci našich zdravotníků, mezi nimiž najdeme i specialisty z Fakultní nemocnice Olomouc. Fotografie pocházejí z Jordánska, Libanonu, Iráku i Ukrajiny a budou až do konce října k vidění ve foyer Dostavby Lékařské fakulty i v některých budovách FNOL. Po zahájení výstavy bude následovat beseda s autorem i lékaři, kteří se misí zúčastňují.

Podrobné informace

Pořádá

Lékařská fakulta UP

Místo

Foyer Dostavby TÚ LF UP

Přílohy