Olomoucké debaty mladých právníků 2018

21. září 2018 - 22. září 2018

Mezinárodní vědecká konference

Právnická fakulta UP pořádá již 12. ročník konference Olomoucké debaty mladých právníků. Organizátoři tentokrát zvolili téma Právo v globalizované společnosti. Záštitu nad akcí převzala děkanka PF UP Zdenka Papoušková.
Konference je tradičně určena všem doktorandům a vědecko-pedagogickým pracovníkům v oboru Právo, kteří dosud nezískali titul docent, a také mladým právníkům z praxe. Dává jim prostor prezentovat své odborné příspěvky a poslechnout si názory kolegů.
Více na webu: odmp.upol.cz/odmp2018

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

Pevnost poznání

Přílohy