Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

21. září 2018 - 22. září 2018

Vzdělávácí kurz

V rámci celoživotního vzdělávání CMTF UP otevíráme stejně jako minulý rok cyklus vzdělávání v oblasti psychosomatiky.
Obsahem prvního semináře bude integrativní přehled poznatků hlubinné psychologie o genezi psychosomatických symptomů a syndromů. Přihlíží se i k významu genetických dispozic.
Lektor: prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.
Cena: 2 900 Kč při jednotlivém přihlášení, je možné se také přihlásit do ročního cyklu seminářů (2 500 Kč za seminář)
Více informací: oushi.upol.cz/psychosomatika

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

CMTF UP, Univerzitní 22

Přílohy