Service Learning - trénink pro vysokoškolské učitelky a učitele

13. září 2018, 09:30 – 15:00

Kurz zdarma

Service Learning (SL) je vyučovací strategie, která umožňuje propojit výzkum, vzdělávání studentů a službu okolnímu prostředí, respektive komunitě. Díky předcházejícímu výzkumu potřeb komunity si studenti budou moci zvolit jedno z aktuálních témat, kterému se pak budou při kurzu věnovat. Vyučující připraví studenty v rámci výuky tak, aby byli kompetentní k práci v terénu. Získané zkušenosti následně poslouží jako podklad pro reflexi, která je nedílnou součástí učení. Finálním produktem je zrealizovaný projekt, jehož spolurealizátorem je samotná komunita.

Obsah: Během jednodenního kurzu budou zájemci vedeni k zamyšlení nad novou formou výuky, která by mohla jejich studentům, i jim samým, zprostředkovat nové zkušenosti, rozšířit spolupráci se subjekty vně i uvnitř UP a v neposlední řadě pomoci zlepšit situaci lidí s omezenými možnostmi v okolí UP. Po absolvování kurzu by měl mít pedagog vytvořený sylabus svého předmětu, který bude využívat prvky Service Learningu.

Lektorky: doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. a Mgr. Lenka Tkadlčíková.
Občerstvení bude zajištěno. Účastníci obdrží pracovní listy a další materiály.
Zájemci o tento bezplatný kurz nebo další informace, nechť se přihlásí na adrese: tatiana.matulayova@upol.cz  nejpozději do 11. 9. 2018.

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF

Místo

budova CMTF, Na Hradě 5, 4. patro, učebna 4.11