Kurz mělké geofyziky

10. září 2018 - 14. září 2018

Kurz je určen především studentům Bc. a Mgr. programů geovědních oborů a je otevřený odborné veřejnosti.

Účastníci kurzu se budou zabývat teoretickými základy geofyzikálních metod jako jsou refrakční a reflexní seismika, elektrickou odporovou tomografií, dipólovým magnetickým profilováním či georadarem.

www.geology.upol.cz

Pořádá

Katedra geologie PřF UP

Místo

Katedra geologie PřF UP, tř. 17. listopadu 12

Přílohy