Stříbrná promoce absolventů PřF UP

8. září 2018, 09:00 – 15:00

Slavnostní setkání

Slavnostní setkání bývalých studentů po 25letech od absolutoria a jejich symbolická promoce. Stříbrná promoce se letos koná 8. září v rámci celouniverzitního absolventského setkání.

Pořádá

Přírodovědecká fakulta UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 12

Přílohy