Letní škola slovanských studií

21. červenec 2018 - 19. srpen 2018

Intenzivní kurz češtiny, přednášky, semináře, workshopy, exkurze

Intenzivní kurz češtiny čítající celkem 100 vyučovacích hodin, 20 vyučovacích dnů, 5 hodin denně vč. konverzace.
Nepovinné přednášky, semináře, workshopy, 4 víkendové exkurze, lekce korektivní výslovnosti, filmový klub, pěvecký sbor, taneční a divadelní workshop, folklorní večírek s tradiční moravskou cimbálkou a mnoho dalšího...

www.lsss.upol.cz

Pořádá

Letní škola slovanských studií FF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3