Ultrazvukově navigovaná regionální anestezie

25. červen 2018, 14:00 – 17:00

Přednáškové odpoledne

Aktuální problémy anesteziologie, intenzivní a perioperační medicíny

Přednáškové odpoledne je věnováno moderním postupům regionální anestezie v perioperační medicíně. Sdělení jsou věnována popisu jednotlivých technik, relevantní ultrazvukové anatomii, indikacím a vybraným konkrétním praktickým aspektům. Součástí je i praktická demonstrace ultrazvukové navigace na figurantech a nácvik punkčních technik na modelu. Odborná sdělení budou přednesena v anglickém jazyce.

Pořádá

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP, Fakultní nemocnice Olomouc

Místo

Teoretické ústavy LF UP, malá levá posluchárna, Hněvotínská 3

Přílohy