Československé setkání komercialistů

5. červen 2018 - 6. červen 2018

Odborné setkání

Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP pořádá československé setkání komercialistů. Jeho součástí bude i vědecká konference. Pozvánka prof. Ivo Telce, vedoucího katedry soukromého práva a civilního procesu, včetně programu zde:
Podrobné informace

Pořádá

Katedra soukromého práva a civilního procesu PF UP

Místo

Pevnost poznání, PF UP (budova A, rotunda)

Přílohy