Olomoucké právnické dny

24. květen 2018 - 25. květen 2018

Mezinárodní vědecká konference

V květnu pořádá PF UP tradičně svoji nejvýznamnější událost v oblasti vědeckého života – mezinárodní vědeckou konferenci Olomoucké právnické dny. Její 12. ročník se uskuteční 24.-25. května. V úvodní plenární sekci, kterou bude opět moderovat Mgr. Michal Vávra, přislíbili svou účast významní odborníci jako je prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. z Cardiff Law School, University of Wales, a prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. Druhá část konference už bude rozdělena do tematicky zaměřených sekcí. Více o konferenci, včetně elektronické přihlášky, na fakultních webových stránkách:
www.pf.upol.cz/opd

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

Právnická fakulta UP

Přílohy