Násilná kriminalita

15. květen 2018, 11:30 – 13:00

Přednáška s následnou diskuzí

Katedra trestního práva PF UP pořádá přednášku na téma Násilná kriminalita. Přednášet bude Mgr. Jaroslav Kandráč z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.
Setkání je určeno studentům, zaměstnancům PF UP a všem zájemcům o téma.

Pořádá

Katedra trestního práva PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova B, MS 2

Přílohy