Větrání - Okolo Rampachu

9. květen 2018, 08:15 – 18:00

Pěší turistika s FTK a Radostí z pohybu

U příležitosti Sportovního dne UP se uskuteční další z výletů Větrání, jeho trasa povede z Choliny okolo pověstmi opředeného vrchu Rampach a přes vesničku Chudobín, kde stojí hned tři kostely, každý pro jiné vyznání, do Litovle, odkud se účastníci vrátí do Olomouce tak, aby jim uteklo jen minimum programu Olomouckého majálesu UP. Sraz v 8:15 před olomouckým hlavním nádražím. Více na http://www.radostzpohybu.cz/vetrani.

Pořádá

Fakulta tělesné kultury UP

Místo

Cholina – Litovel

Přílohy