Workshop komisí Mezinárodní kartografické asociace (ICA)

27. duben 2018 - 30. duben 2018

Pracovní setkání komisí: Atlasová tvorba, Kognitivní aspekty a vizualizace geografické informace a Uživatelé, uživatelské aspekty a použití

Pořádá

Katedra geoinformatiky PřF UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu 50, prostory katedry geoinformatiky

Přílohy