Sociální pedagogika na CMTF UP slaví

27. duben 2018, 09:00 – 17:00

10. výročí trvání oboru Sociální pedagogika na CMTF UP

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého zve na oslavy 10. výročí oboru Sociální pedagogika, jehož výuku zajišťuje katedra křesťanské výchovy již od akademického roku 2007/2008. Oslavy proběhnout v prostorách fakulty od 9.00 do 17.00. V 10.00 je naplánované slavností zahájení oslav za přítomnosti rektora univerzity prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D., děkana fakulty prof. Ing. Mgr. et Mgr. Petera Tavela, Ph.D. a velkého kancléře fakulty a olomouckého arcibiskupa J. Ex. Mons. Jana Graubnera. Poté proběhne prezentace dosavadního fungování katedry křesťanské výchovy a přednášky absolventů oboru Sociální pedagogika. Odpolední blok zahájí workshopy absolventů oboru. Po celou dobu oslav bude možnost i neformálních setkávání absolventů a pedagogů. Drobné občerstvení bude zajištěno po dobu celý oslav.

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

budova CMTF UP, Univerzitní 22 a Na Hradě 5

Přílohy