VI. Hirschův den

19. duben 2018

Odborná konference

Odborná konference Kliniky anesteziologie, resusucitace a intenzovní medicíny LF a FN Olomouc

Tématem bude řešení aktuálních problémů anesteziologie, intenzivní a perioperační medicíny.
Novinkou konference je propojení s celostátní chirurgickou konferencí XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, kterou organizuje I. Chirurgické klinika LF a FN v Olomouci.
V rámci vyzvaných přednášek zazní principy ATB terapie i odpovědi na otázku zda je intenzivní medicína aplikovaná fyziologie.
V bloku intenzivní medicíny se přednášející budou věnovat odpojování od UPV, oligurickým pacientům s vysokým laktátem, positivní bilancí při současné vysoké dávce vasopresoru. Budou zmíněny změny, ke kterým dochází ve studiích intenzivní péče.
V bloku anestezie a intenzivní péče budou aktualizovány postupy pain servisu, představí se pokročilé možnosti neurofyziologického monitorování v neuroanestezii. Bude hledána odpověď na otázku: "Proč v praxi selhává fast track v chirurgii a anestezii".
Dále se představí nová společnost simulační medicíny i možnosti simulací v anesteziologii a intenzivní péči.
V unikátní společné sekci anesteziologů, intenzivistů a chirurgů sekci budou hledány odpovědi na aktuální palčivé otázky postupu při výkonu z vitální indikace, ošetřování kriticky nemocného pacienta s perforacemi GIT, nutrici a hemodynamiku při operacích jícnu a medicínskou kasuistiku při plánované operaci slepého střeva.

Podrobné informace

Pořádá

Klinika KARIM

Místo

Clarion Congress Hotel Olomouc

Přílohy