Harmonizace daní a dvojí zdanění

18. duben 2018, 11:30 – 13:00

Přednáška Mgr. Simony Hornochové

Mgr. Hornochová je daňovou poradkyní od roku 1997, 17 let působila v přední poradenské společnosti Ernst&Young, kde se specializovala zejména na zdanění společností a mezinárodní daňovou problematiku. Podílela se také na koncepci vzdělávání zaměstnanců firmy v rámci jejich odborného rozvoje. V Komoře daňových poradců ČR jako člen odborných sekcí spolupracovala na připomínkování návrhů zákonů a jiných dokumentů z oblasti daní a účetnictví, v letech 2013–2014 byla členkou Prezidia, mimo jiné odpovědnou za oblast vzdělávání. Simona je členkou redakční rady Bulletinu Komory daňových poradců. V letech 2014-2015 působila na pozici náměstkyně ministra financí pro daně a cla a byla odpovědná za realizaci zásadních opatření vlády, které cílily na zlepšení výběru daní v České republice.

Pořádá

Katedra správního práva a finančního práva PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, budova B, aula

Přílohy