Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci

18. duben 2018, 16:00 – 19:00

Novinky v řešení obtíží při vzniku těhotenství, jeho průběhu a ukončení: kazuistiky a videoprezentace

Porodnicko-gynekologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci

Koordinátor: prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Novinky v řešení obtíží při vzniku těhotenství, jeho průběhu a ukončení: kazuistiky a videoprezentace

 1. Úvod
  Pilka R.
 2. Historie asistované reprodukce
  Vodička J.
 3. Preimplantační diagnostika - odběr trofoblastu
  Pešková M.
 4. Monitoring vývoje embryí
  Annenková M.
 5. Diagnostika a management těhotenství s časnou formou růstové restrikce plodu: kazuistika
  Maděrková-Tozzi M.
 6. Komplikace vícečetného těhotenství: kazuistika
  Durdová V.
 7. Diagnostika a management závažné formy hemolytické nemoci plodu: kazuistiky
  Sobková K.
 8. Profylaktická okluze aa. hypogastricae u morbidně adherované placenty
  Huml K., Jančeková V., Pilka R., Černá M., Michálková K.
 9. Možné komplikace v jizvě po císařských řezech
  Pilka R., Lehnertová K., Huml K., Maděrková-Tozzi M., Lubušký M., Maděrka M., Marek R.,
  Köcher M., Kratochvílová T., Hambálek J.

Pořádá

Spolek lékařů v Olomouci

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3 (malá pravá posluchárna)

Přílohy