Ex libris s Václavem Vokolkem + koncert Dagmar Civišové a Martina Vodičky

16. duben 2018, 16:45 – 19:15

Netradiční propojení literární přednášky a zhudebnění grafických partitur

Poněkud netradiční podobu bude mít další beseda cyklu Ex libris, která se uskuteční 16. 4. od 16:45 v aule FF UP. Hostem prof. Machaly bude spisovatel Václav Vokolek, který prosloví přednášku s názvem „Prostory, rytmy, krajiny, zpředmětňování a pomníky slov: výklad o vzájemných vazbách mezi krajinou, literaturou, obrazy a hudbou“. Hned poté bude následovat netradiční koncert. Dagmar Civišová a Martin Vodička v něm předvedou hudební realizaci grafických partitur Václava Vokolka s názvem „Zvukové příběhy a Zvuková kaligrafie z roku 2018“.

Pořádá

Katedra bohemistiky FF UP | prof. Lubomír Machala

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, aula

Přílohy