Akademická snídaně

14. březen 2018, 08:30 – 10:00

Neformální setkání

Katedra teorie práva a právních dějin PF UP vás zve na první akademickou snídani roku 2018, a to (na přání studentů) tentokrát s dr. Monikou Menke.
Kdo je ICLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.?
Notářka Interdiecézního soudu v Olomouci a půlmaratonská běžkyně.
Na snídani se můžete mj. zeptat, co znamenají její tituly, kde a jak studovala kanonické právo, jak se jí učí na právnické fakultě, k čemu vlastně církevní soud je, a vůbec – co vás zajímá.
Akademická snídaně se uskuteční ve středu 14. 3. 2018 od 8.30 hod. v Café Dolce Vita.
Prosím zájemce, aby se kvůli rezervaci do 13. 3. 2018 přihlásili na e-mail kamila.bubelova@upol.cz

Pořádá

Katedra teorie práva a právních dějin PF UP

Místo

Café Dolce Vita

Přílohy