Divadelní představení 4. ročníku Dramaterapie: Formičky

13. březen 2018, 19:00 – 21:00

Divadelní představení

Divadelní představení 4. ročníku dramaterapeutů, vzešlé z kurzu o divadle utlačovaných. Divadlo utlačovaných je takové divadlo, kde utlačovaní hrají o utlačovaných pro utlačované. Pojďme se společně zamyslet pohovořit a zahrát si nad tématem Formiček, formování člověka.

Pořádá

Dramaterapie PdF

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Divadelní sál