Předání čestného uznání autorům odborných knih, předání cen rektora UP studentům

21. únor 2018, 10:00 – 13:00

Slavnostní shromáždění. Součást programu Akademických dnů UP

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci na tradičním slavnostním ceremoniálu ocení autory odborných knih z řad akademických pracovníků a úspěšné studenty za nejlepší bakalářské, diplomové a vědecké práce a sportovní výkony. Bližší informace poskytne PhDr. Eva Blažková, eva.blazkova@upol.cz.

Program Akademického týdne UP: www.akademickytyden.upol.cz

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Aula Pedagogické fakulty UP

Přílohy