Slavnostní předání pamětní medaile Květoslavě Princové

19. prosinec 2017, 11:00 – 12:00

Slavnostní akt

Slavnostní předání pamětní medaile k 440 výročí založení olomoucké univerzity odborné asistentce Katedry křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci paní Ing. Mgr. Květoslavě Princové, Ph.D.

Květoslava Princová
původně inženýrka chemie, která neměla kvůli svým politickým postojům šanci získat zaměstnání a tedy ani praxi v tomto oboru. Podepsala Chartu 77 a za své aktivity v době totality obdržela ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu. Po revoluci v roce 1989 se angažovala v Občanském fóru v Olomouci a později se stala vedoucí kanceláře prvního porevolučního primátora Milana Hořínka. Po povodních v roce 1997 uvítala možnost vyměnit politickou práci za smysluplnou činnost v Arcidiecézní charitě v Olomouci, později v Praze v České katolické charitě. V rámci těchto organizací přispívala k poskytování humanitární pomoci zejména na Balkáně a v zemích bývalého sovětského svazu. Přispěla k zapojení České katolické charity do mezinárodní sítě humanitárních organizací a aktivit Caritas Europa a Caritas Internationalis. V roce 2003 spoluzaložila výuku humanitární pomoci na CARITAS - VOŠ sociální v Olomouci a posléze, v roce 2007 také magisterské studium tohoto oboru na Cyrilometodějské teologické fakultě. V roce 2011 obhájila disertační práci v oblasti aplikované etiky, a proto se v rámci výuky a věnuje hlavně etice humanitární pomoci. Toto téma zpracovala i v několika publikacích. Velkou část svého života věnovala práci s lidmi, pomoci potřebným a předáváním svých mnohočetných zkušeností jiným. Současně vždy zůstává věrná svým názorům a přesvědčením v oblasti svobody a demokracie.

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Univerzitní 22, Rotunda, 1. podlaží

Přílohy