Vánoční setkání ředitelů škol

14. prosinec 2017, 14:00 – 18:00

Společenské setkání ředitelů škol a neformální diskuze

Program společenského setkání:
13:45-14:00 prezence účastníků (atrium)
14:00-14:10 úvodní slovo doc. Čestmíra Serafína, děkana PdF UP (kaple Božího Těla)
14:10-14:40 koncert Katedry hudební výchovy PdF UP (kaple Božího Těla)
14:40-18:00 neformální diskuze u rautu (atrium)
16:30-18:00 komentovaná prohlídka prostor Uměleckého centra UP (StuArt)

Pořádá

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP

Místo

Umělecké centrum UP, atrium

Přílohy