Stopy Oldřicha Králíka v české literární vědě

1. prosinec 2017, 10:00 – 15:00

Vědecké kolokvium

Kolokvium je věnované literárněvědnému odkazu prof. Oldřicha Králíka.

Pořádá

Katedra bohemistiky FF UP

Místo

Katedra bohemistiky FF UP

Přílohy