The 3rd Central European Young Canonists Forum

24. listopad 2017, 08:30 – 17:00

Mezinárodní vědecká konference začínajících vědeckých pracovníků a doktorandů kanonického práva a teologie

Již třetí ročník mezinárodní vědecké konference začínajících vědeckých pracovníků a doktorandů kanonického práva a teologie se koná 24. 11. 2017 (8.30 - 17h) na CMTF UP v Olomouci. Konference je zaměřena na sdílení výsledků výzkumu v oblasti kanonického práva a teologie, konfesního práva i historie. V letošním roce se akce účastní šestnáct mladých badatelů z Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska a Švýcarska. Jejich příspěvky vychází z aktuálně zkoumaných oblastí, letos jsou zaměřeny nejčastěji na problematiku: ochrany práv a povinností křesťanů (právo na změnu obřadu, personální status Kněžského bratrstva Pia X, formace kleriků), teoretických základů kanonistiky (morální jistota v procesu, realizace kanonické umírněnosti) či manželství (přístup k rozvedeným v Číně, pozice svědků v procesu o prohlášení neplatnosti manželství, smluvní charakter manželství v některých křesťanských denominacích).

Jednacími jazyky konference jsou: čeština, polština, slovenština, italština, angličtina a němčina.

Akce je spolupořádána místní CMTF UP ve spolupráci s Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Informace a web konference: youngcanonistsforum.com

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Místo

Cyrilometodějská fakulta UP, Univerzitní 22, aula