Learning to See

17. říjen 2017 - 23. říjen 2017

Fotografický workshop

Od 17. do 23. října proběhne fotografický workshop vedený izraelským lektorem Yosaifem Cohainem. Workshop organizuje Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Univerzita Palackého v Olomouci.

Pořádá

Fakulta multimediálních komunikací UTB | Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Divadelní sál a Malá posluchárna č. 226

Přílohy