Vídeňské svobodné listy - 70 let

2. květen 2017

Vernisáž

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Vídeňské svobodné listy - 70 let, která se uskuteční v úterý 2. května 2017 v 17:00 v Kapli Božího Těla Uměleckého Centra Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzitní 3 Olomouc. Výstavu uvedou zástupci z řad české menšiny a Menšinové rady české a slovenské větve v Rakousku. Následovat bude krátký koncert smíšeného komorního sboru Ateneo. Samotná výstava bude v den vernisáže umístěna v Atriu, poté se přesune do výstavních prostor v chodbě prvního patra a potrvá do 31. května. Těšíme se na setkání!

K výstavě "Vídeňské svobodné listy - 70 let

"Výstava k 70. výročí Vídeňských svobodných listů přináší ohlédnutí za sedmdesátiletou historií listu, který vznikl v roce 1946 v návaznosti na více než stoletou historii vydávání česky psaných novin ve Vídni.

Na 16 panelech sledujeme stručný přehled historie českých novin ve Vídni a především vývoj Vídeňských svobodných listů od jejich vzniku až po současnost. Pozornost je věnována obsahu a jeho změnám - od informačního pramenu o repatriaci krajanů do staré vlasti, přes list s vyhraněným postojem k tehdejšímu režimu v Československu, přinášejícím informace také o menšinovém životě, až po současný list, věnující se převážně životu Čechů ve Vídni a v Rakousku.

Souběžně výstava podává základní informace o zastřešující Menšinové radě, která byla - vedle spolku České srdce - po dlouhá léta a je i v současnosti majitelem, nakladatelem a vydavatelem listu. Seznamuje nás ve sledovaném období s několika významnými osobnostmi české menšiny ve Vídni a šéfredaktory listu na pozadí významných historických událostí v Rakousku i v Československu. V chronologické posloupnosti výstava zmiňuje vznik nových států po rozpadu Rakousko-Uherska, období první republiky - vše v pojetí české menšiny. Věnuje pozornost odboji vídeňských Čechoslováků za druhé světové války, založení Československého ústředního výboru ve Vídni, ideový rozkol v menšině po únorovém komunistickém převratu 1948, příchod emigrantů z Československa po osudových letech 1948 a 1968 i signatářů Charty 77, a konečně pád komunistického režimu roku 1989, který ve svém důsledku vedl k postupnému překonání rozkolu v menšině.

Dějinnou zkratku uzavírá pohled na současnost a optimistický výhled do budoucnosti menšiny, charakterizovaný zejména úsilím o udržení mateřského jazyka, zejména prostřednictvím tradice česko-vídeňského školství, tiskovin a spolkové činnosti.

Pořádá

Vídeňské svobodné listy a Univerzita Palackého

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy