Aurora - 2021 Spring School on Transferable Skills

4. květen 2021 - 5. květen 2021

Bezplatný online kurz zaměřený na rozvoj dovedností při administrativě k získávání grantů a při psaní profesních životopisů

Chcete rozvíjet své profesní dovednosti? Letos v květnu nabízejí naši partneři z aliance Aurora na Neapolské univerzitě Fridricha II bezplatný online kurz zaměřený na rozvoj dovedností při administrativě k získávání grantů a psaní profesních životopisů pro výběrová řízení u akademických pracovních pozic. Program je určen všem magisterským a doktorským studentům v rámci aliance Aurora.

Kurz vám poskytne přehled o tom, co vše vás může čekat při pracovních pohovorech a umožní vám možnost procvičit si odpovědi na různé otázky. Na programu bude také řízení týmu, otázka genderové rovnosti na akademické půdě, ale také třeba to, jak vám mohou při práci pomoci improvizační hry.

Dvoudenní jarní škola se uskuteční v úterý 4. a ve středu 5. května. Účastí na kurzu získáte dva ECTS kredity. Podrobné informace najdete na webové stránce jarní školy a v letáku.

V případě zájmu se přihlaste do 1. května na e-mailu internationalfarmacia@unina.it

Místo

online, Zoom

Přílohy