Psychoanalytická psychosomatika

23. duben 2021 - 24. duben 2021

Kurz celoživotního vzdělávání určený odborníkům z pomáhajících profesí

Seminář, jehož cílem je nabídnout pohled na některá onemocnění fokusem psychoanalýzy a klinické psychosomatiky. Účastníci se seznámí se stručnou historií tohoto oboru a dílčími psychosomatickými koncepcemi. Získají přehled o současných pojetích a přístupech v tomto oboru. Vytvoří si představu o možnostech psychoanalytické léčby na základě příkladů z praxe. Samostanou kapitolou bude problematika prolínání neurovědy a psychosomatického přístupu. 
Přednáší PhDr. Michael Šebek, CSc., terapeut a vyučující na Univerzitě Karlově

Podrobné informace na: oushi.upol.cz/psychosomatika

Místo

online

Přílohy