Aktuální problémy náhrady škody

23. duben 2021, 09:00 – 13:00

Webinář

Cílem webináře je seznámit odbornou veřejnost s aktuálními problémy náhrady škody. Nejvyšší soud se již začíná vyjadřovat k novému OZ; bude představena také judikatura Nejvyššího soudu z let 2019 a 2020.

Obsah webináře:
Webinář se zaměří na porušení zákona, smluvní odpovědnost, provozní odpovědnost, příčinnou souvislost, marně vynaložené náklady, náhradu nemajetkové újmy, odškodnění sekundárních obětí, odpovědnost za pomocníka.

Lektor: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D., docent na katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, předseda České a slovenské společnosti pro deliktní právo a příbuzné obory, člen pracovní komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády, advokát ČAK, spoluautor Velkého akademického komentáře k občanskému zákoníku.

Odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán přihlášeným den před konáním webináře na e-mail.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

online

Přílohy