Prodlužování a vrácení průkazů na sportovní programy Akademik sport centra UP

friday 13. november 2020, 15:00

S ohledem na aktuálně přetrvávající protiepidemická opatření a omezení Akademik sport centrum UP bohužel předpokládá, že návrat ke sportování v rámci nabízených sportovních programů se v tomto semestru již neuskuteční. ASC UP proto rozhodlo o možnostech převodu či kompenzací za nevyužité sportovní permanentky.

1. informace pro majitele průkazu na „balíček sportů“

Pro majitele celoročních průkazů

Lekce oficiálně probíhaly 3 týdny (21. 9. – 9.10. 2020). Na základě výpočtu z cen celoroční průkazky (1280 Kč) zbývá klientům ASC UP nevyužitých 1130 Kč. ASC UP nabízí možnost:

  1. vrácení částky 490 Kč (za zimní semestr) na účet a ponechání si platné průkazky na lekce v letním semestru (zbylých 640 Kč totiž odpovídá částce na jeden semestr);
  2. vrácení celé zbylé částky ve výši 1130 Kč na účet s tím, že klienti musí poukázku vrátit poštou (stačí obyčejně na adresu: Akademik sport centrum UP, U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc) nebo předat na vrátnici Sportovní haly UP, kde je stálá služba.

Prosíme majitele celoroční průkazky o napsání zprávy na e-mail asc@upol.cz, kde uvedete a zašlete:

  • vaše jméno a příjmení
  • číslo účtu, na který budete chtít zaslat peníze
  • částku, kterou chcete vrátit (490 Kč pouze za zimní semestr, nebo plnou zbývající částku 1130 Kč)
  • scan/fotografii obou vašich kartiček (registrační žlutá i „balíček sportů“).

Tento e-mail prosím zasílejte do 13. 12. 2020, po tomto termínu nebude možné vrácení peněz technicky vyřídit!

Pro majitele semestrálních průkazů

Lekce oficiálně probíhaly 3 týdny (21. 9. – 9.10. 2020). Veškeré nevyužité peníze (po přepočtu 600 Kč) vám budou převedeny do roku 2021.

2. informace pro majitele průkazu na „výběrové sporty“

Majitelům těchto průkazů budou do roku 2021 převedeny všechny nevyužité hodiny.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)