Možnosti psychologické pomoci pro studenty a zaměstnance UP

wednesday 6. january 2021, 12:20

Aktuální náročná a bezprecedentní situace související s pandemií covidu-19 pochopitelně dopadá také na psychiku mnohých z nás. Pokud pociťujete nadměrné návaly úzkosti, obav či jiných tíživých pocitů a rádi byste si diskrétně popovídali s odborníky, můžete využít služeb psychologických a duchovních poraden některých fakult UP. Své služby nabízí studentům a zaměstnancům UP filozofická fakulta, pedagogická fakulta, fakulta tělesné kultury, fakulta zdravotnických věd a cyrilometodějská teologická fakulta. V oblasti právní vám pak poradí na právnické fakultě. Odkazy na jednotlivé poradny a služby najdete v tomto přehledu.

Pojištěnci VZP, kteří trpí stavy úzkosti a deprese, pak mohou využít speciální příspěvek 7000 Kč na psychoterapeutickou péči. O poukaz, který opravňuje k čerpání příspěvku na maximálně 10 psychoterapeutických sezení u vybraného odborníka, lze žádat do 31. 5. 2021. Podrobné informace včetně seznamu terapeutů, u nichž je možné absolvovat sezení, lze najít na tomto odkaze. Pro Olomoucký kraj jsou na seznamu 4 psychologové.

Pro studenty a zaměstnance, stejně jako pro ostatní pojištěnce v rámci celého Olomouckého kraje, pak samozřejmě existuje také možnost využít služeb kliniky psychiatrie Fakultní nemocnice Olomouc, která poskytuje lékařské služby v případě neodkladné péče v režimu 24/7. Objednání do ambulance je možné osobně nebo telefonicky. Objednací termíny jsou na klinice psychiatrie příznivé a pohybují se kolem 3–4 týdnů. Podrobnější informace na stránkách kliniky psychiatrie.

Back