Budoucí učitelky zorganizovaly školu pro děti rodičů zaneprázdněných testováním

Foto: Lenka Nosková
friday 18. december 2020, 12:00 – Text: Martin Višňa

Také studentky Pedagogické fakulty UP mají nemalý podíl na rozsahu testování na covid-19 na Olomoucku. Během listopadu, kdy byly zavřené školy, trávily čas s dětmi zaměstnanců Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP (ÚMTM), který je pro testování v regionu klíčovým pracovištěm.

Podle Zuzany Pejpkové, manažerky Dobrovolnického centra UP, byla během druhé vlny koronavirové epidemie enormní poptávka po dobrovolnících v oblasti hlídání a doučování dětí. „Naši dobrovolníci se zapojovali do online doučování, jezdili do dětských domovů či do jednotlivých rodin. Dětem pomáhali se školní přípravou, pomáhali jim udržovat v učení řád a pravidelnost, ale také s nimi aktivně trávili volný čas hrami či sportem. Jako nutnost v době značného nasazení zaměstnanců ÚMTM vznikla také školní třída pro jejich děti,“ uvedla.

Dočasná třída našla během tří listopadových týdnů zázemí v prostorách olomoucké Základní školy Stupkova blízko lékařské fakulty. Celkem třináct lektorek, studentek pedagogické fakulty, pro děti připravovalo program každý všední den od 8 do 16 hodin. Nejprve se staraly o skupinu deseti žáků většinou z 1. a 2. třídy, později o čtvrťáky.

„Organizace jednotlivých dnů vycházela z praktických potřeb dětí. V dopoledních hodinách se každá lektorka věnovala jednomu ročníku dětí, přičemž prvňáčci měli paní učitelku, naši studentku, přímo před sebou, ostatní děti měly alespoň část dopoledne online výuku. Těm jsme potom pomáhaly s domácími úkoly a složitějším učivem. Po obědě jsme fungovali jako družina. Díky vstřícnosti pana ředitele Hofírka jsme téměř denně využívali tělocvičnu a navštívili jsme i hudebnu. Studentky si na každý den připravily zajímavé vyrábění nebo pohybové aktivity, ať už uvnitř nebo venku,“ přiblížila koordinátorka aktivity Lenka Nosková, studentka doktorského oboru Didaktika literatury.

„Jako lektorky nás velice těšilo, že se dětem mnohdy nechtělo domů a znovuotevření škol jim zpočátku vůbec nedělalo radost,“ dodala s tím, že i pro studentky byla tato dobrovolnická činnost obohacující a berou ji jako skvělou zkušenost.

Aktivitu studentek si pochvalují také rodiče. „Jsme za tuto rychle zorganizovanou akci moc vděční. Pokud bychom zůstali s dětmi doma, nebyli bychom schopni personálně zajistit testování v požadovaném rozsahu,“ řekla maminka dvou umístěných dětí Zuzana Rožánková. Poděkování za vstřícnost a otevřenost pak patří Základní škole Stupkova.

Back