Aktuální režim v Knihovně UP: služby, studovny, otevírací doba

tuesday 8. june 2021, 15:57

Studenti i zaměstnanci Univerzity Palackého mohou osobně navštěvovat Zbrojnici i všechny pobočky za účelem půjčování či vracení knih, skenování, kopírování, tisku či k práci na počítačích. Rovněž je možné po celou otevírací dobu pobývat v prostorách studoven (kromě noční studovny ve Zbrojnici, ta zůstane uzavřena až do začátku zimního semestru).

Otevírací doba i rozsah poskytovaných služeb u fakultních poboček Knihovny UP se liší. Odvíjí se totiž  od pokynů jednotlivých fakult UP. Podrobnější informace najdete na stránkách knihovny.

Back