Audiovize a média ve výuce

21. August – 23. August 2024

Letní škola pro učitele středních škol

Letní škola nabízí komplexní pohled na trendy a metody mediálního a audiovizuálního vzdělávání s důrazem na praxi.

Témata letošní školy: česká media, podcasting jako edukační nástroj, umělá inteligence a kritické myšlení, metodika rozvoje a měření mediální a digitální gramotnosti ve škole aj. Letní škola nabízí komplexní pohled na aktuální trendy a metody v oblasti mediálního a audiovizuálního vzdělávání s důrazem na praktické aspekty. Jednotlivé kurzy jsou zaměřené na poskytnutí praktických nástrojů, technik a strategií, které umožní učitelům zapojit do výuky audiovizuální obsahy a digitální nástroje.

Další informace

Organizer

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Location

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)