Obhajoba disertační práce a státní doktorska zkouška: Martin Růžička

30. April 2021, 14:30 – 16:00

Attachment