Obhajoba disertační práce a státní doktorské zkoušky: Pavlína Žídková

30. April 2021, 13:00 – 14:30

Attachment