květen 2021

22. duben 2021 – 7. květen 2021, 08:00–18:00
XY 2021 Lenka Klodová: Indiskrétní paprsky
Výstava je součástí 6. ročníku XY 2021 – procházka výstavami, společného projektu olomouckých nezávislých galerií.
4. květen 2021 – 5. květen 2021
Aurora - 2021 Spring School on Transferable Skills
Bezplatný online kurz zaměřený na rozvoj dovedností při administrativě k získávání grantů a při psaní profesních životopisů
4. květen 2021, 16:00–17:30
Online setkání se zájemci o doktorské studium na PF UP
Informační schůzka
6. květen 2021, 19:00–20:00
koncert Olomouc Barokní
předehra festivalu Dvořákova Olomouc
7. květen 2021, 08:00–20:00
Adaptation Idea Sprint
Dvanáctihodinový Idea Sprint zaměřený na vizualizaci dat a řešení současných globálních výzev
16. květen 2021 – 23. květen 2021
Martha: a Picture Story
Exkluzivní online projekce
17. květen 2021 – 18. květen 2021
22. mezinárodní setkání mladých lingvistů
Komunikace 2021: Degradace, (a)nebo inovace?
20. květen 2021 – 21. květen 2021
Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku
Konference
24. květen 2021 – 28. květen 2021
Olomouc-Jerusalem Week 2021
Společný cyklus online přednášek CJS FF UP a Mandel Institute of Jewish Studies HUJI
27. květen 2021
Finále soutěže Podnikavá hlava
Finále soutěže, prezentace soutěžních příspěvků před porotou a slavnostní vyhlášení vítězů
28. květen 2021, 18:00–22:00
Noc kostelů 2021 v Kapli Božího Těla
Noc kostelů 2021