Irena Kalhousová: Izrael ve víru voleb

21. duben 2021, 17:00 – 19:00

Cyklus judaistických přednášek pro veřejnost 2021

Během dvou let proběhly v Izraeli čtvery volby. Jaké jsou hlavní příčiny politické nestability v Izraeli? Irena Kalhousová se ve své přednášce zaměří na vnitropolitické příčiny současné krize (osobnost Benjamina Netanyahua, krizi středové levice, rostoucí vliv pravicového nacionalismu). Bude také mluvit o regionálních otázkách, především o úspěchu Izraele při normalizaci vztahů s arabskými zeměmi a neúspěchu při jednání s Palestinci. 

Dr. Irena Kalhousová je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově, kde také přednáší na Fakultě sociálních věd. Specializuje se na Izrael a vztahy středoevropských zemí s Izraelem, na arabsko-izraelský konflikt a na bezpečnost na Blízkém východě. Doktorské studium absolvovala na London School of Economics & Political Science, magisterský program na univerzitě v Cambridge a bakalářský titul získala na Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. 

Chcete-li se účastnit diskuze přímo v Zoom místnosti, registrujte se, prosím, nejpozději do 20. 4. 2021 na e-mail ivana.cahova@upol.cz. Studenti CJS zapsaní v kurzu a členové CJS se registrovat nemusí. Přednášku a diskuzi lze sledovat i pasivně, bez nutnosti registrace na facebookovém profilu www.facebook.com/CJSFFUP.

Pořádá

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP

Místo

online

Přílohy