Zasedání Akademického senátu UP

21. duben 2021, 13:00 – 17:00

Řádné zasedání

Zasedání bude streamované, bez možnosti videozáznamu a s pořízením audionahrávky. Odkaz na živý přenos z jednání: YouTube.

S ohledem na opatření v souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19, která by znemožňovala konat standardní zasedání AS UP, bude jednání probíhat také formou videokonference. Všechny oprávněné osoby dle čl. 11 odst. 1 Jednacího řádu AS UP i ostatní zájemci o aktivní účast na jednání obdrží s dostatečným předstihem informace o způsobu připojení se k videokonferenčnímu jednání.

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Aula Pedagogické fakulty UP/nebo pouze zoom meeting (bude upřesněno na základě hlasování senátorů)

Přílohy