Souhrnná novela zákoníku práce

23. listopad 2020, 09:00 – 12:30

Webinář

Cílem webináře je seznámit účastníky se změnami, které přináší souhrnná novela zákoníku práce. Webinář se zaměří na hlavní změny v oblasti pracovního práva, mezi něž se řadí např. změna koncepce dovolené, doručování písemností, přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích či zavedení zcela nového pracovněprávního institutu v podobě tzv. sdíleného pracovního místa.

Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

online, přes Zoom

Přílohy