Mládež a hodnoty 2020

5. listopad 2020 - 6. listopad 2020

Konference

Na konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci z oblasti pedagogiky, kteří budou prezentovat své aktuální výzkumy hodnot. Nad hodnotami se rovněž zamyslí prof. M. Potměšil, který se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci věnuje především výchově a vzdělávání dětí a osob s vadami sluchu a kombinovaným postižením. Účast v plénu přislíbili dále doc. J. Lorenzová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), doc. R. Šíp (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně) a doc. J. Hladík (Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně), kteří budou v plénu zastupovat sociálně pedagogickou větev.
Téma konference je velmi široké a poznatky z této oblasti ocení jak akademici, tak odborníci z praxe, kteří se věnují práci s mladými lidmi a kteří zasednou ke kulatému stolu v pátek 6. listopadu.

Místo

Na Hradě 5

Přílohy