Zasedání Akademického senátu PF UP

30. červen 2020, 14:00 – 16:00

Zasedání

Předseda AS PF UP doc. Michal Bartoň svolává zasedání fakultního senátu na úterý 30. 6. 2020, na 14:00 hod. Senátoři budou opět jednat online. Odkaz na videopřenos bude členům akademické obce zaslán.

Body programu:
1. schválení novely Volebního řádu AS PF UP
2. souhlas se jmenováním Disciplinární komise PF UP
3. schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro rok 2021/2022
4. novela Vnitřní normy o užití Sociálního fondu PF UP
5. Vnitřní norma o vědeckém a jiném tvůrčím výkonu akademických pracovníků PF UP
6. Statut Ceny Miroslava Liberdy – novela
7. Statut Čestného uznání děkana PF UP za pedagogickou činnost

Pořádá

Akademický senát PF UP

Místo

online, Právnická fakulta UP

Přílohy