Olomoucký den soukromého práva 2019

8. únor 2019, 09:00 – 17:00

Vědecká konference

Právnická fakulta pořádá tradiční vědeckou konferenci Olomoucký den soukromého práva 2019. Uskuteční se 8. února v Pevnosti poznání UP. Letošní ročník fakulta pořádá ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí. Konference se uskuteční v rámci projektu Práva a participace dítěte v agendách Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

Přihlášení je možné nejpozději do 25. 1. 2019.
Podrobnosti na webové stránce: www.pf.upol.cz/odsp/

Předběžný program konference:
9.00 Příjezd a registrace účastníků
9.30 Zahájení konference, úvodní slovo prof. JUDr. Ivo Telec, CSc., vedoucí Katedry soukromého práva a civilního procesu PF UP
9.40 – 10.10 JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., Ústavní soud
10.10 – 10.40 JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph. D., ředitel Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí
10.40-11:00 Přestávka na kávu
11:00-11:30 JUDr. Pavel Kotrady, OS Vsetín, pobočka Valašské Meziříčí
11:30 – 12:00 JUDr. Lenka Westphalová, Ph.D., JUDr. Renáta Šínová, Ph.D. PF UP Olomouc
12:00-13:00 Oběd
13:00-15:00 Jednání v sekcích (vybrané příspěvky přihlášených účastníků)
15:00-15:30 Přestávka na kávu
15:30-17.00 Jednání v sekcích (vybrané příspěvky přihlášených účastníků)

Pořádá

Právnická fakulta UP, Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Místo

Pevnost poznání UP

Přílohy