Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2018)

7. červen 2018 - 9. červen 2018

Konference obecné lingvistiky

Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco) je obecně lingvistická konference, která se každé dva roky koná na Univerzitě Palackého. Pokrývá synchronní i diachronní aspekty gramatiky, fonologie, semantiky či pragmatiky.

Zvaní přednášející:
Johan van der Auwera (University of Antwerp)
Alec Marantz (New York University)
Maggie Tallerman (Newcastle University, United Kingdom)

Speciální tematické sekce:
– Parameters in the 21st Century | Anna Cardinaletti (Universita Ca Foscari, Italy)
– Empirical approaches to contrastive linguistics and translation studies | Volker Gast (Friedrich Schiller University of Jena, Germany), Vahram Atayan (Heidelberg University, Germany) & Torsten Leuschner (Ghent University, Belgium)
– A Study in Nanosyntax | Michal Starke (Tromsoe University, Norway)
– Nature of change | František Kratochvíl (Nanyang Technological University Singapore, Palacký University Olomouc)

http://olinco.upol.cz/

Pořádá

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP

Místo

Filozofická fakulta UP

Přílohy