Oslavy Světového dne sociální práce

20. březen 2018, 14:00 – 18:00

Přijďte společně oslavit Světový den sociální práce!

Dopolední blok v prostorách CARITAS VOŠs bude určen studentům sociální práce. Jeho tématem je Identita sociálního pracovníka aneb jsem hrdý na to, že jsem sociálním pracovníkem. Má být inspirací od absolventů CARITAS, kteří se na chvíli stanou živou knihou a podělí se o své vnímání identity sociálního pracovníka.
Od 14 hodin je do auly CARITAS – VOŠs kromě studentů zvána také veřejnost z řad rodinných příslušníků pečujících o člena rodiny a pomáhajících profesí. Zájemci budou mít možnost dozvědět se, jaké služby poskytuje olomoucký mobilní hospic Nejste sami, seznámit se s projektem Charity Zábřeh Podpora pečujících nebo se zúčastnit workshopů katedry křesťanské sociální práce CMTF. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet přesuny klienta z lůžka a polohování, které využijí v péči o svého blízkého. Další workshop jim nabídne několik tipů, jak člena rodiny aktivizovat. Během odpoledního bloku bude možné také zhlédnout výstavu biblických postaviček autorky Marie Klaškové, doplněné biblickým textem, vztahujícím se k tématu.

Program

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

CARITAS - VOŠS, Křížkovského 6, aula

Přílohy