Genetika a budoucnost výživy lidstva

20. březen 2018, 17:00 – 18:30

Přednáška prof. Jaroslava Doležela

Světová populace roste a vědci stojí před zásadní otázkou, jak zajistit dostatek potravin pro všechny obyvatele planety. Aby lidstvo v budoucnu nehladovělo, musí se výnosy postupně zvýšit na dvojnásobek dnešního stavu. Dosažení tohoto cíle je však ztěžováno úbytkem zemědělské půdy a měnícím se klimatem. V přednášce se dozvíte, jak může k řešení tohoto problému přispět vědní obor genetika, která se zabývá strukturou a přenosem dědičné informace. Za jejího zakladatele je považován Gregor Johann Mendel, který v Olomouci absolvoval vysokoškolské studium a zákony dědičnosti odhalil v druhé polovině 19. století při svém bádání v augustiniánském klášteře na Starém Brně. Ani on ale jistě nepředpokládal, že jednou budou vědci umět dědičnou informaci cíleně měnit. Dnes jsou tyto metody dostupné a přinášejí řadu možností. Jak moc se umělé zásahy do dědičné informace liší od změn, ke kterým dochází samovolně už od vzniku života? Mohou nové poznatky genetiky přispět ke šlechtění nových odrůd plodin a k zajištění dostatku potravin? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte na přednášce a v besedě, která po ní bude následovat.

Pořádá

Vědecká knihovna Olomouc

Místo

Vědecká knihovna Olomouc, Bezručova 3, Olomouc 9

Přílohy